«Виробництво двигунів»

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Кваліфікація: Кваліфікація: 

Технік – конструктор (механіка)
Технік – технолог (механіка)

Термін навчання (денна форма) на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

Ваша майбутня посада

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні,) та за будь-якими видами економічної діяльності.
Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм за професіями:


Технік –конструктор (механіка)
Технік –технолог (механіка)
Механік – налагоджувальник
Механік дизельних установок
Механік
Механік дільниці
Механік цеху
Механік виробництва
Механік з ремонту устаткування

Курс направлений на вивчення :

-будови та технічних характеристик всіх видів ДВЗ
– новітних методів складання, регулювання та випробування сучасних двигунів та їхніх агрегатів, їх обслуговування та ремонту
– технології виробництва деталей ДВЗ із використанням систем комп’ютерного проектування
– комп’ютерного 3D моделювання деталей двигунів
– перспективних форм та методів організації виробництва та ремонту двигунів
– експлуатаційних матеріалів, що застосовуються в сучасних ДВЗ- етапів підготовки двигунів внутрішнього згоряння для продаж