«Виробництво двигунів»

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Кваліфікація: Майстер

Термін навчання (денна форма) на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців

Ваша майбутня посада

– фахівець з виготовлення та випробування двигунів внутрішнього згоряння
– майстер з ремонту ДВЗ
– фахівець з комп’ютерного діагностування сучасних ДВЗ
– випробувач паливної апаратури
– менеджер з продажу вітчизняних та іноземних ДВЗ

Курс направлений на вивчення :

-будови та технічних характеристик всіх видів ДВЗ
– новітних методів складання, регулювання та випробування сучасних двигунів та їхніх агрегатів, їх обслуговування та ремонту
– технології виробництва деталей ДВЗ із використанням систем комп’ютерного проектування
– комп’ютерного 3D моделювання деталей двигунів
– перспективних форм та методів організації виробництва та ремонту двигунів
– експлуатаційних матеріалів, що застосовуються в сучасних ДВЗ- етапів підготовки двигунів внутрішнього згоряння для продаж