22 серпня  2022 року відбулась онлайн-конференція  студентів

 4 курсу та їх батьків  з  адміністрацією та викладачами коледжу.

Під час зустрічі заступник директора Бєлова Тетяна  Миколаївна обговорила питання навчального процесу, що має відбуватись відповідно   до графіка навчального процесу з урахуванням умов воєнного стану                та індивідуальним визначенням обставин для здобувачів  освіти,                      які перебувають в умовах окупації, тимчасово переміщені до інших регіонів України або виїхали закордон. Актуальними питаннями в обговоренні були продовження занять у дистанційному режимі, поточний стан успішності студентів, відвідування занять і результати проміжної атестації кожного студента.

Перед початком навчального року Тетяна Миколаївна  нагадала студентам про неприпустимість нестатутних відносин між викладачами і здобувачами  освіти.

Завідувач відділення Проскуріна Ольга Іванівна наголосила                     на необхідності виконання завдань та  контрольних робіт з метою отримання атестації та покращення її результатів в цілому.

В ході зустрічі було обговорено ряд хвилюючих питань студентів, зокрема, щодо особливостей написання курсової роботи, термінів                       її виконання, а також своєчасної підготовки до успішної здачі зимової сесії.

Ольга Іванівна розповіла студентам про порядок подання та захисту курсових  проєктів. Студенти відповідно до графіка навчального процесу           у асинхронному режимі виконують курсові проєкти,  однак якщо хтось             з них  не має змоги навчатись – йому надають індивідуальний графік            або академічну відпустку.  Захист курсових робіт відбудеться дистанційно.

 Завідувач навчально-методичного кабінету Смирнов Ігор Петрович ознайомив учасників конференції із системою дистанційного навчання         та звернув увагу студентів  на використання в навчальному процесі платформ Moodle, ZOOM та ведення електронного журналу обліку успішності студентів.

Під час зустрічі класні керівники Ровенський Леонід Ізідорович, Ромащенко Ольга Олександрівна, Руденко Олексій Олексійович наголосили студентам про обов’язковість відвідування занять, а також звернули особливу увагу на правильність підключення до пар в режимі online. Зокрема, звернули увагу студентів на вчасність підключення до online занять та можливості відсутності студентів на парах лише при наявності поважних причин.

Викладачі

Гончаренко Маргарита Леонідівна, Пірог Володимир Йосипович, Руденко Олексій Олексійович, Варютта Тамара Іванівна, Толмачова Жанна Леонідівна ознайомити студентів з основними вимогами       виконання навчальної програми дисципліни.   Зустріч студентів з адміністрацією та викладачами  коледжу відбулася в позитивній атмосфері, студенти активно долучались до розмови.