14 жовтня 2022 року  викладачем  фізики Володимиром Петровичем Очеретяним було проведено відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Фізика» на тему «Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму» для студентів першого курсу групи 334-К-2 спеціальності «133 Галузеве машинобудування ». На занятті були присутні викладачі коледжу.

Володимир Петрович продемонстрував вміння зацікавити студентів експериментальним підтвердженням закону Ома для повного ланцюга з постійним електричним струмом. Викладач створив творчу і робочу атмосферу. Проведення експерименту дозволило студентам закріпити навички роботи з обладнанням і вимірювальними приладами. Студенти продемонстрували зацікавленість експериментом, активно включалися до обговорення поставлених питань.

Лабораторне заняття супроводжував влучно підібраний різноманітний мультимедійний презентаційний матеріал.

Вдало було проведено заключний етап лабораторної роботи. Викладач провів аудиторне тестування, підбивши підсумки опрацьованої теми, а потім у доступній формі пояснив завдання на самостійне опрацювання та відповів на питання студентів.

Лабораторне заняття було проведено на достатньому науково-методичному рівні й одержано позитивні відгуки.