05.11.2022 року відбувся в on-line режимі захист курсових робіт з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва» студентами групи 329-К-4 спеціальності 133 Галузеве машинобудування Освітньо-професійної програми Комп’ютерні технології в машинобудуванні. Захист проводився  комісією у складі: Проскуріної Ольги Іванівні, викладача дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва», Бєлової Тетяни Миколаївни, заступника директора, Гончаренко Маргарити Леонідівни та Толмачової Жанни Леонідівни, викладачів економічних дисциплін,

Метою написання курсової роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва» є розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел, формування дослідницьких умінь у студентів, стимулювання їх до самостійного  пошуку та формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.

Виконання і захист курсової роботи дозволяють визначити рівень теоретичної і практичної підготовки студентів, їх вміння самостійно працювати з  джерелами, правильно аналізувати та узагальнювати навчальний матеріал. При написанні курсової роботи здобувачі освіти послуговувалися нормативною та довідковою літературою.

В період захисту курсових робіт студенти висвітлювали основні завдання, обґрунтували обрану тему і мету виконання курсової роботи, аналізували виробничо-економічні показники діяльності підприємств, наводили приклади власних розрахунків, рекомендацій відповідно до теми курсової роботи, робили чіткі висновки та пропозиції, які спрямовані на поліпшення діючих технологій виробництва на підставі  кращого виробничого досвіду.

Захист курсових робіт відбувався з використанням розроблених матеріалів для мультимедійної презентації.

З найкращими доповідями та презентаціями під час захисту курсової роботи виступили студенти: Артем Меренков, Владислав Бей, Євген Сезік, Олександра Яковенко, Юлія Зозуля.

Загалом можна сказати, що всі студенти на достатньому рівні захистили свої курсові роботи, не дивлячись на умови дистанційного навчання під час воєнного стану. Тому можемо привітати їх з успішним захистом курсової роботи та побажати успіхів та легкого, а головне успішного складання сесії.