Воєнний час в Україні диктує свої правила гри у всіх сферах життя,  у тому числі, в освіті. Учасникам освітнього процесу доводиться бути гнучкими та використовувати різні можливості в нових умовах. Так, у онлайн-площину перемістилися, крім щоденних занять, і відкриті заходи, що проводяться у коледжі.

09 листопада 2022 року викладачем Жанною Леонідівною Толмачовою для студентів  групи 333-Д-2 була проведена  конференція на платформі ZOOM  з екології на тему: «Біосфера-глобальна екосистема». Тема заняття обрана не випадково, адже знання її сформували  уявлення про біосферу як оболонку Землі. Студенти ознайомилися  з науковою діяльністю В.І.Вернадського, сформували уявлення про ноосферу як екологічно стабільне суспільство і необхідну умову розвитку людства, розвили екологічне мислення, виховали почуття обов’язку та відповідальності за стан довкілля.

Відкрите заняття вирізнялось результативним застосуванням мотиваційних методик на всіх етапах. Зміст теми розкрито цікаво, доступно, з наукових позицій, використані останні наукові досягнення. Пояснення нового матеріалу супроводжувалося відеопрезентацією. Вдало була організована самостійна робота студентів під керівництвом викладача з урахуванням рівнів їхніх навчальних можливостей. 

У ході заняття застосовано різні форми та методи навчання, особливо сподобалися студентам зазделегідь запропоновані випереджувальні завдання, адже вони на кілька хвилин відчували себе на уроці викладачами.

Колективна робота студентів вміло поєднувалась на занятті з виконанням індивідуальних диференційованих завдань. Майстерність  виявилась у тому, що знання, набуті студентами на попередніх заняттях, вдало застосовувались і співвідносились з вивченням нового матеріалу. Отож, засвоєння знань студентами було оптимальним.

Студенти активно працювали на занятті, аналізували, робили висновки, проявили свідоме розуміння фундаментальних принципів               екології.  Студенти під керівництвом Жанни Леонідівні отримали багато пізнавального матеріалу, поділилися думками, ставили питання, на які отримали відповіді. Заняття пройшло у доброзичливій, невимушеній атмосфері,  високо оцінене колегами та отримало схвальні відгуки.