11.11.2022 року в on-line режимі відбувся захист курсових проектів з дисципліни «Проектування та програмування обробки на верстатах з ЧПК» студентів групи 329-К-4 спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології в машинобудуванні»

На захисті курсового проекту у складі комісії були присутні: Бєлова Тетяна Миколаївна, заступник директора, Руденко Олексій Олексійович, голова циклової комісії, викладач дисципліни «Проектування та програмування обробки на верстатах з ЧПК», Смирнов Ігор Петрович, к.т.н, викладач дисциплін фахової підготовки, Шишенко Наталя Анатоліївна та Хватова Інна Володимирівна, викладачі спеціальних технічних дисциплін.

Мета курсового проектування з дисципліни «Проектування та програмування обробки на верстатах з ЧПК» – дати майбутнім фахівцям знання основних  положень  з проектування операційних технологічних процесів для верстатів з ЧПК, підготовки виробництва для верстатів з ЧПК, програмування технологічних процесів для автоматизованого обладнання . 

У результаті стрімкого розвитку проектування складних технічних об’єктів з’являються багатоопераційні верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) нового покоління, на яких, не знімаючи деталь з верстата, можна виконати токарну, свердлильну, розточувальну, фрезерувальну, шліфувальну обробку в три координатному просторі. У зв’язку з цим підвищується потреба в спеціалістах для експлуатації та обслуговування такого обладнання. 

Під час виконання курсового проекту були розглянуті такі питання: 

– технологічна підготовка виробництва для верстатів з ЧПК, 

– твердотільне моделювання деталей за допомогою САПР Fusion 360,

– структура та особливості   технологічних   операцій   обробки   деталей на верстатах з ЧПК,

– проектування операцій обробки деталей та технологічних процесів, 

– вибір технологічного устаткування та оснащення для технологічних операцій обробки,

– складання управляючих програм обробки за домогою САПР Fusion 360,

– створення симуляції обробки деталі на верстаті,

Студентами отримано навички   по  програмуванню  технологічних  процесів  для автоматизованого обладнання, відповідно до основних умов та вимог  в розвитку машинобудування на сучасному етапі та підготовка фахівця до виконання професійних обов’язків.

Під час захисту курсового проекту з найкращими доповідями та презентаціями виступили студенти: Артем Меренков, Владислав Бей, Євген Сезік, Олександра Яковенко, Юлія Зозуля.

Влучно відповідали на питання Цибін Андрій, Чеботар В’ячеслав, Шевченко Андрій.

Не зважаючи на складні воєнні умови дистанційного навчання, всі студенти групи 329-К-4 виконали і захистили курсові проекти з дисципліни «Проектування та програмування обробки на верстатах з ЧПК» вчасно та на достатньо високому рівні.