11 січня 2023 р.  в дистанційному режимі на платформі Zoom відбулося засідання педагогічної ради Харківського  механіко-технологічного фахового коледжу імені О. О. Морозова. 

Цей рік є особливим та важким. В умовах правового режиму воєнного стану  всі зусилля колективу коледжу спрямовані саме на забезпечення якості освітніх послуг для студентів. Під час педради було обговорено підсумки навчально-методичної, виховної роботи колективу за І  семестр та особливості організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2022/2023 н.р., проаналізовано результати успішності та стипендіальне забезпечення студентів,  роботу з пільговим контингентом, розглянуто і схвалено матеріали до акредитації освітньо-професійної програми Комп’ютерні технології в машинобудуванні, стан і завдання профорієнтаційної роботи, інші важливі аспекти діяльності коледжу. Також були розглянуті клопотання від викладачів про визнання результатів підвищення кваліфікації. Актуальною була інформація про участь педагогічного колективу в XXІI обласній науково-практичній конференції педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти Харківської області «Сучасний стан фахової передвищої освіти  Харківщини – проблеми, досягнення, шляхи розвитку».

У виступах доповідачів Тетяни Бєлової, заступника директора, Ольги Проскуріної, завідувача відділення, Ігоря Смирнова, завідувача навчально-методичного кабінету відмічалося, що в складних умовах правового режиму воєнного стану   колектив зміг  перебудувати свою роботу, впровадивши технології  дистанційного навчання. Нелегко було і викладачам і студентам, адже умови роботи були не звичними, вчитися разом зі студентами потрібно було і викладачам. Завдяки наполегливій роботі всього колективу   виконуються навчальні плани і програми. Водночас, напруга не спадає. Не зважаючи на складну ситуацію зі світлом та інтернетом, колективу необхідно бути готовим  в 2 семестрі додатково виконати великий обсяг методичної роботи для підготовки до роботи в нових умовах. 

В обговоренні актуальних питань поліпшення роботи коледжу взяли участь Ольга Ромащенко, Тамара Варютта, Вікторія Кравченко, Віктор Карпіченков, Леонід Ровенський, Олексій Руденко, Маргарита Гончаренко, Анатолій Гранковський.

Робота педагогічної ради в дистанційному форматі супроводжувалась творчою та доброзичливою атмосферою. Дякуємо всім учасникам педагогічної ради, що долучилися до засідання в режимі онлайн. Розуміючи, що подальший успіх залежить від наших зусиль, бажання працювати та віри у завтрашній день, бажаємо педагогам креативних ідей, творчих здобутків, при цьому дбаючи про власне здоров’я і здоров’я оточуючих.

За результатами роботи педагогічної ради прийнято ряд рішень, які у подальшому визначатимуть головний вектор роботи та розвитку коледжу.

Віримо Збройним Силам та в нашу перемогу над ворогом!!!