В сучасній ситуації  умов воєнного стану під час дистанційного навчання важливим є збереження якісної комунікації між викладачем та студентами, постійна мотивація здобувачів освіти та виховання у них логічного професійного мислення. Дати майбутньому фахівцю міцні теоретичні знання та практичні навички – одне з найважливіших завдань коледжу.  

27 січня 2023 року викладачем Пірог Володимиром Йосиповичем  було проведено відкрите заняття-конференцію в ZOOM з дисципліни «Теорія та конструкція автомобілів»  спеціальності 274 Автомобільний транспорт з групою 330-А-4  на тему: «Багатоступінчасті коробки передач». 

Педагог вдало й вмотивовано використав інтерактивні технології навчання для реалізації поставленої мети. Структура  заняття відповідала його типу, всі компоненти заняття були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили його дидактичну цілісність. Протягом усього заняття викладачем використовувались різноманітні педагогічні методи та прийоми, інтерактивні засоби навчання. Заняття  проведено динамічно – одна діяльність студентів змінювалась іншою (індивідуальні відповіді, власні роздуми, висловлювання,  доповіді, демонстрація презентації).

Володимир Йосипович акцентував увагу студентів і на те, що розвиток професійного мислення не обмежується вивченням окремої дисципліни, а полягає в тісному міждисциплінарному зв’язку – саме це дозволяє комплексно обґрунтовувати проектні рішення.

Викладач яскраво продемонстрував педагогічну майстерність, володіння програмним матеріалом, методикою формування навичків практичного навчання.
          Тож у підсумку студенти показали ґрунтовну підготовку, в чому, безумовно, заслуга викладача. Відкрите заняття стало підтвердженням його педагогічної майстерності.