Викладач Олександра Чеботарьова

Останні три роки — роки викликів для освіти в Україні. Пандемія коронавірусу, а зараз повномасштабна війна, суттєво обмежили можливість студентыв фізично відвідувати коледж й тим самим підштовхнули викладачів до пошуку нових форматів навчання.

І коли під час пандемії COVID-19 основним завданням було обмежити фізичні контакти, щоби мінімізувати розповсюдження вірусу, то в умовах війни перед адміністрацією коледжу та місцевими громадами стоїть завдання зробити освітній процес безпечним, не втративши якості.

8 лютого 2023 року викладачем вищої кваліфікаційної категорії Чеботарьовою Олександрою Вячеславівною було проведено відкрите лекційне заняття – конференцію в ZOOM з дисципліни «Охорона праці в галузі»  спеціальності 133 Галузеве машинобудування з групою 329-К-4  на тему: «Шуми виробничого обладнання. Методи і засоби шумозниження». 

Лекція має чітку та методично грамотну структуру. Чіткість лекційного заняття визначається логічним взаємозв’язком окремих структурних частин, які оптимально витримані за часом, мають свою мету та зміст і відзначаються логічною завершеністю.

У межах тематики відкритої лекції викладачем Чеботарьовою О. В. було розкрито сутність понять звук , шум –  як фізичне явище, проаналізовано дію шуму що порушує фізіологічні функції організму людини, охарактеризовано основні параметри шуму, розкрито специфіку нормування постійного та непостійного шуму.

Лекційне заняття досягло своєї мети, проведено на високому методичному та теоретичному рівнях та відповідає вимогам закладу передвищої освіти. Лекція одержала схвальні відгуки, зокрема відзначено професіоналізм викладача, вміння зосередити увагу студентів в умовах дистанційного навчання на основних моментах викладаємого матеріалу лекції, створити невимушену та творчу атмосферу.