Заохочення до вивчення літературної спадщини рідного народу – важливе завдання кожного викладача. Саме література формує духовність нації. У цьому вкотре переконались усі, хто 3 лютого 2023 року відвідав відкрите заняття з української літератури викладача української мови та літератури, спеціаліста вищої кваліфікаційної  категорії  Ромащенко Ольги Олександрівни. Відкрите комбіноване заняття в групі 337-К-Д-1 проведено за  темою «М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих предків».

“Тіні забутих предків” – окраса всієї української літератури. Щоб збагнути неповторний колорит і чарівність Гуцульщини, розкрити звичаї, вірування, життя та побут жителів Карпат, було залучено студентів до пошуково-дослідницького проєкту, застосовано інтерактивні методи і прийоми навчання. Під час заняття Ольгою Олександрівною були використані інноваційні технології у вигляді відеофрагментів, презентацій та інтерактивної подорожі, які доповнювали навчальний матеріал.

Багато уваги було зосереджено на бесіді, під час якої студенти мали змогу вчитися правильно формулювати власну думку, могли доповнювати відповіді один одного та вчитися толерантності.

Окремо потрібно відмітити вдале поєднання лекції з елементами роботи в групі. За допомогою таких форм навчання відбувається формування національно-мовної особистості. Дослідження-презентації проведено  на чолі з викладачем, орієнтують студента у виборі навчального матеріалу, а також формують навчально-мовні та комунікативні вміння і навички, розширюють читацький рівень студентів.

Під час поєднання різноманітних методів навчання збагачується мовний запас, здійснюється усвідомлення причетності до навколишнього середовища, студенти одержують зразки комунікативно досконалої мови й навчаються доцільно й правильно використовувати різні засоби для побудови власних висловлювань, а також набувають найрізноманітніших загально-предметних умінь.

         Результати контролю знань студентів з вивченої теми, проведеного у формі індивідуального й фронтального опитування,  показали  високий рівень засвоєння ними навчального матеріалу. Студенти прониклися розумінням багатства нашої культури, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями.

Твори М. Коцюбинського написані так, що не можуть бути поза часом, вони крокують поряд з розвитком соціально-культурного життя народу, зберігаючи свою цінність та популярність.  Основна мета  заняття: показати високу майстерність творця у змалюванні природи Карпат, народних звичаїв та традицій, вірувань гуцулів та їх колоритність на загальнонародному тлі- Ольгою Олександрівною досягнута, заняття проведено на високому науково-методичному рівні.