У 2022-2023 навчальному році була проведена атестація викладачів  Харківського механіко-технологічного фахового коледжу імені О. О. Морозова. Викладачі, які  атестувалися, проводили відкриті заняття, майстер-класи, виховні заходи, брали участь у вебінарах різних  рівнів, ділилися своїм досвідом на засіданнях циклових комісій  та педагогічної ради.

          Змістовно пройшло підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня. Педагоги звітували про свою роботу в міжатестаційний період, супроводжуючи свої виступи цікавими презентаціями.

За рішенням атестаційної комісії І рівня Володимирову Сергію Івановичу, викладачу предмета «Захист України», Мельнику Віктору Івановичу, завідувачу виробничими майстернями та Здрок Наталії Василівні, бібліотекарю   підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та раніше встановлені тарифні розряди.

20 квітня 2023 року на платформі ZOOM пройшло засідання атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації , на якому одноголосно було прийнято рішення про:

1) відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та   педагогічному званню «викладач-методист»:

-Бєловій Тетяні Миколаївні, викладачу філологічних дисциплін;

-Варютті Тамарі Іванівні, викладачу соціальних дисциплін;

2) відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

– Очеретяному Володимиру Петровичу, викладачу фізики та астрономії;

-Ровенському Леоніду Ізідоровичу, викладачу спеціальних технічних  дисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійна програма Виробництво двигунів;

-Чеботарьовій Олександрі Вячеславівні, викладачу   дисциплін «Деталі машин», «Технічна механіка», «Охорона праці в галузі»;

-Шишенко Наталії Анатоліївні, викладачу   дисциплін спеціальних технічних  дисциплін спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійна програма Комп’ютерні технології в машинобудуванні;

3) присвоєння   кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

– Пірогу Володимиру Йосиповичу,  викладачу спеціальних технічних  дисциплін спеціальності 274  Автомобільний транспорт.

Вітаємо педагогічних працівників з успішним завершенням атестації та бажаємо творчих успіхів у підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Все буде Україна!