Виконання курсового проєкту є суттєвим випробовуванням обізнаності здобувача з фундаментальних і спеціальних дисциплін та уміння інтегрувати отримані знання у вигляді нормативно-технічної документації.

Нинішні реалії, звісно, внесли свої корективи і до процесу підготовки та захисту проєктів.  9 листопада 2023 року в on-line режимі на платформі Zoom відбувся захист курсових проектів з дисципліни «Проектування та програмування обробки на верстатах з ЧПК» студентів групи 331-К-4 спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології в машинобудуванні»

На захисті курсового проекту у складі комісії були присутні: Проскуріна Ольга Іванівна, завідувач відділення; Руденко Олексій Олексійович, голова циклової комісії, викладач дисципліни «Проектування та програмування обробки на верстатах з ЧПК»; викладачі спеціальних технічних дисциплін, Шишенко Наталя Анатоліївна та Хватова Інна Володимирівна.

Студенти відповідально підійшли до своєї роботи, представивши свої курсові проєкти у вигляді доповіді та презентації, до якої були включені основні моменти курсового проєкту: питання технологічної підготовки виробництва для верстатів з ЧПК, твердотільне моделювання деталей та складання управляючих програм обробки за за допомогою САПР Fusion 360, створення симуляції обробки деталі на верстаті.

З найкращими доповідями та презентаціями виступили студенти: Анастасія Алексахіна, Віталій Деркач, Альберт Шматко. Влучно відповідали на питання Анна Арєп’єва, Дмитро Калитка, Олександр Новодран.

Під час виконання та захисту курсового проєкту студентами отримано навички   з  програмування  технологічних  процесів  для автоматизованого обладнання відповідно до основних умов та вимог машинобудування на сучасному етапі та підготовки фахівців до виконання професійних обов’язків. 

Бажаємо студентам нових вдалих проєктних рішень і подальших успіхів на шляху до омріяного диплому!