Вибір професійного шляху багато в чому визначає нашу долю. Від того, наскільки правильно вибраний життєвий шлях, залежить місце кожного серед людей, задоволеність роботою, фізичне та психічне здоров’я, радість та щастя…

 08 квітня 2024 року студентом педагогічного університету  ім. Г.С.Сковороди Асєєвим Тимуром Володимировичем було проведено виховну годину з теми «Розвиток професійних інтересів» серед студентів групи 341-А-Д-1 Харківського механіко-технологічного фахового коледжу імені О.О. Морозова.

Тема виховної години є актуальною, оскільки відповідає інтересам і запитам студентів. Заняття проводилося за чітко розробленим планом. Під час години спілкування практикант використовував анкетування. Багато уваги було зосереджено і на бесіді, під час якої студенти могли висловити власну думку, доповнювати відповіді один одного. На завершення Тимур Володимирович привернув увагу студентів до питання важливості вибору професії, необхідності бачити свої реальні перспективи і можливості, нести особисту відповідальність за своє майбутнє, розвивати вміння планувати і досягати професійних цілей, раціонально використовувати час.

Виховна година була підготовлена на високому рівні, відповідно до вікових та індивідуальних особливостей студентів першого курсу.

Загалом враження від проведеної години спілкування склалося позитивне. Практикант володів інформацією, активно відповідав на запитання студентів та зміг сконцентрувати увагу студентів і керувати нею протягом усієї виховної години.