10-12 червня 2024 відбувся в дистанційному режимі захист дипломних
проєктів студентами Харківського механіко-технологічного фахового
коледжу імені О. О. Морозова спеціальності 274 Автомобільний транспорт
за освітньо-професійною програмою Обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів.
Захист диплому – це обов’язковий завершальний етап у навчанні, а
також найбільщ хвилюючий, відповідальний і важливий етап у житті кожного
здобувача освіти. Він вимагає не тільки вміння доповідати, аргументувати і
переконувати в правильності прийнятий рішень, але й демонстрацію знань та
компетентностей, здобутих протягом навчання.
На розгляд екзаменаційної комісії у складі: Карпіченков В.М., голова
комісії, викладач спецдисциплін, Гончаренко М.Л., викладач економічних
дисциплін, Чеботарьова О.В., викладач охорони праці студентами були
представлені якісно оформлені проєкти з використанням електронних
ресурсів та змістовні доповіді. Теми дипломних проєктів передбачають
проєктування різноманітних технологічних процесів ремонту і технічного
обслуговування агрегатів, механізмів та вузлів автомобілів у зонах ТО, на
дільницях та відділеннях, з використанням пристосування для поліпшення
ремонту та обслуговування. Студенти показали добрі теоретичні знання і
вміння при захисті дипломних проєктів.
Студенти Кайда Нікіта, Магоня Денис, Ступка Станіслав, Одінцов
Ярослав, Колодяжний Олександр продемонстрували вражаючі результати
своєї роботи, показавши глибокі знання в галузі.
14 дипломних проєктів були успішно захищені із наступними
результатами: «відмінно» – 6 проєктів; «добре» – 4 проєкта; «задовільно» – 4
проєкта. 2 випускника одержали диплом з відзнакою.
Щиро вітаємо всіх з успішним захистом і присвоєнням освітньо-
професійного ступеня фахової передвищої освіти фаховий молодший
бакалавр професійної кваліфікації “Механік”! Бажаємо завжди вірити в себе,
сміливо йти вперед, долаючи будь-які перешкоди на шляху до мрії, та
досягати кожної поставленої мети!