3-4-го листопада 2023 року в on-line режимі на платформі Zoom  відбувся захист курсових проектів з дисципліни «Організація та планування підприємств» студентів групи 332-А-4 спеціальності 274 Автомобільний транспорт Освітньо-професійної програми «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів». На захисті курсового проекту у складі комісії були присутні: Проскуріна Ольга Іванівна, завідувач відділення; Варютта Тамара Іванівна, голова циклової комісії Соціально-економічних дисциплін; […]

Виконання курсового проєкту є суттєвим випробовуванням обізнаності здобувача з фундаментальних і спеціальних дисциплін та уміння інтегрувати отримані знання у вигляді нормативно-технічної документації. Нинішні реалії, звісно, внесли свої корективи і до процесу підготовки та захисту проєктів.  9 листопада 2023 року в on-line режимі на платформі Zoom відбувся захист курсових проектів з дисципліни «Проектування та програмування обробки на верстатах з […]

У 2022-2023 навчальному році була проведена атестація викладачів  Харківського механіко-технологічного фахового коледжу імені О. О. Морозова. Викладачі, які  атестувалися, проводили відкриті заняття, майстер-класи, виховні заходи, брали участь у вебінарах різних  рівнів, ділилися своїм досвідом на засіданнях циклових комісій  та педагогічної ради.           Змістовно пройшло підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня. Педагоги звітували про свою роботу в міжатестаційний період, супроводжуючи свої виступи […]

Завершився процес акредитації освітньо-професійної програми Комп’ютерні технології в машинобудуванні. 21 квітня 2023 року відбулося  засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому була розглянута акредитаційна справа нашої освітньо-професійної програми.  Програму  акредитовано!  Це праця усього колективу коледжу: Бєлова Т.М. – гарант, яка організувала процес підготовки документів Руденко О.О. – оновлення ОПП Комп’ютерні технології в машинобудуванні та  описи […]