У 2022-2023 навчальному році була проведена атестація викладачів  Харківського механіко-технологічного фахового коледжу імені О. О. Морозова. Викладачі, які  атестувалися, проводили відкриті заняття, майстер-класи, виховні заходи, брали участь у вебінарах різних  рівнів, ділилися своїм досвідом на засіданнях циклових комісій  та педагогічної ради.           Змістовно пройшло підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня. Педагоги звітували про свою роботу в міжатестаційний період, супроводжуючи свої виступи […]

Завершився процес акредитації освітньо-професійної програми Комп’ютерні технології в машинобудуванні. 21 квітня 2023 року відбулося  засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому була розглянута акредитаційна справа нашої освітньо-професійної програми.  Програму  акредитовано!  Це праця усього колективу коледжу: Бєлова Т.М. – гарант, яка організувала процес підготовки документів Руденко О.О. – оновлення ОПП Комп’ютерні технології в машинобудуванні та  описи […]