1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Вітаємо Вас на сайті одного з провідних технікумів машинобудування України!

1

День відкритих дверей відбудеться 13 травня 2017 року

Для абітурієнтів в технікумі з 1 червня 2017 року починають роботу курси довузівської підготовки з математики та української  мови.

Технікум гарантує високий рівень знань, має потужну навчально-матеріальну базу. 

Харківський механічний технікум імені Олександра Олександровича Морозова (машинобудівний до 1953 року) був заснований у 1930р. при Харківському Паровозо-будівному заводі ім. Комінтерна. 

Після звільнення міста Харкова у серпні 1943р. від німецько-фашистських загарбників, коли ще палахкотіла війна, а держава потребувала фахівців оборонної промисловості, наказом Наркома танкової промисловості СРСР В.О.Малишева технікум відновив свою діяльність вже з 1 січня 1944 р. на денному і вечірньому відділеннях.

За свою післявоєнну діяльність технікум підготував більше 15 тис. фахівців машинобудівного профілю.

У 1979 році постановою Уряду України технікуму було присвоєно ім’я видатного танкобудування генерал-майора-інженера Морозова О.О., двічі Героя Соціалістичної праці, лауреата Ленінської і двох Державних премій СРСР, який у 1931 році закінчив наш технікум.

З іменем О.О.Морозова пов’язане створення легендарного танка Т-34, який зіграв вирішальну роль у розгромі ворога у Великій Вітчизняній війні.

Сьогодні технікум є вищим навчальним закладом, який готує фахівців за 4-ма машинобудівними спеціальностями. У нас працює стабільний висококваліфікований педагогічний колектив, який забезпечує через потужну методичну, організаційну і матеріально-технічну базу якість навчання студентів на рівні державних вимог.

Технікум має два навчальних корпуси, у яких розміщується 27 навчальних кабінетів, 14 лабораторій, комп’ютерні класи, навчально-виробнича майстерня з двома цехами, спортивна зала, актова та конференц-зали, бібліотека й інші приміщення.

Усі іногородні студенти забезпечуються місцями у гуртожитку.

Студенти технікуму проходять у цехах і відділах базового підприємства виробничу і переддипломну практики, а деякі — захищають свої дипломні проекти безпосередньо на заводі.

Висока довіра галузевого Міністерства до технікуму проявляється в належному обсязі фінансування. Так, за кошти державного бюджету навчаються порядка 80% студентів, а близько 70% студентів денної форми навчання отримують академічну стипендію.

Висока якість підготовки молодших спеціалістів приваблює потенційних роботодавців — представників промислових підприємств Харківського регіону — запрошувати до працевлаштування випускників технікуму.

Акредитаційна комісія МОН України у своїх висновках дає позитивну оцінку освітній діяльності нашого технікуму, вказує, що навчально-методичне, кадрове та матеріально-технічне забезпечення підготовки молодших спеціалістів відповідає встановленим державним вимогам і забезпечує гарантію якості вищої освіти І рівня акредитації.

Joomla templates