З 10 по 14 червня 2024 року  в дистанційному режимі за допомогою платформи Zoom відбувся перший захист дипломних проєктів студентами групи 331-К-4 Харківського механіко-технологічного фахового коледжу  імені О. О. Морозова спеціальності 133 «Галузеве  машинобудування» ОПП «Комп’ютерні технології в машинобудуванні».

Дипломні проєкти мають оригінальний характер і свідчать про високий ступінь професійної підготовки. Графічна частина проєктів і пояснювальні записки виконані на належному рівні із застосуванням комп’ютерного забезпечення. Комп’ютерне моделювання технологічних процесів здійснено за допомогою CAD/CAM системи Fusion 360 від компанії Autodesk.

Члени екзаменаційної комісії Олексій Олексійович Руденко, голова комісії, викладач спецдисциплін; Ольга Іванівна Проскуріна, викладач економічних дисциплін; Олександра Вячеславівна Чеботарьова, викладач охорони праці відмітили, що студенти представили до захисту якісно оформлені проєкти, переконливо репрезентували результати своєї роботи, показали добрі теоретичні знання й вміння при їх захисті, змістовно відповідали на питання.

Слід відзначити грамотне вирішення технічних питань при виконанні проєктів та відповіді на поставлені питання під час захисту студентів Анастасії Алексахіної, Віталія Деркача, Христини Кукленко.

Дипломні проєкти  були успішно захищені із наступними результатами: «відмінно» – 3 проєкта; «добре» – 10 проєктів; «задовільно» – 4 проєкта.
Два випускника одержали диплом з відзнакою.

Колектив  коледжу щиро вітає студентів–випускників із здобуттям
освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр професійної кваліфікації техніка-програміста у машинобудівному виробництві та бажає їм мирного неба, злагоди, нових творчих успіхів та досягнень у професійній діяльності та особистому житті!